Relacja z XXVII edycji Kongresu POLFARM EN

W dniu 18 stycznia br. w Warszawie odbyła się XXVII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM, której temat przewodni brzmiał „Prawo farmaceutyczne 2016 – szanse i zagrożenia”. Partnerami Merytorycznymi Kongresu tegorocznej edycji byli Kancelaria DLA Piper, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka, KPMG Tax, Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna, Kancelaria Tomasik Jaworski oraz  Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”.

Tematy, które rodziły burzliwe dyskusje to: wpływ ostatnich zmian w prawie farmaceutycznym na funkcjonowanie branży farmaceutycznej i dostępność leków dla pacjenta, bilans zamknięcia a bilans otwarcia otoczenia rynku farmaceutycznego po wyborach, co nowego nas czeka w prawie badań klinicznych, zmiany w zakresie wystawiania i realizacji recept, zmiany otoczenia prawnego dystrybucji leków w Polsce, programy compliance w sektorze life science oraz kluczowe wyzwania podatkowe w branży farmaceutycznej 2015/2016. Na koniec dnia odbyła się debata z udziałem ekspertów z sektora farmaceutycznego, zatytułowana „Prawo farmaceutyczne 2016 – obecne i oczekiwane”.

            Prelegenci w sposób wyczerpujący odpowiadali na zadawane z sali pytania. Początek obrad otworzył panel poświęcony wpływom ostatnich zmian w prawie farmaceutycznym na funkcjonowanie branży farmaceutycznej i dostępności leków dla pacjenta, który poprowadziła Irena Rej, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej ‘FARMACJA POLSKA”. Pani Prezes zaprezentowała zgromadzonym gościom jak  ostatnie zmiany w prawie farmaceutycznym będą wpływy na funkcjonowanie całej branży oraz jak po zmianach będzie wyglądać dostępność lęków z punktu widzenia pacjenta.

Następny panel, poprowadzony przez Paulinę Kieszkowską-Knapik, Adwokata, i Partnera w Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, został podzielony na trzy bloki tematyczne. W pierwszym ocenie zostały poddane zmiany regulacyjne na przełomie latach ostatnich lat, w dwóch następnych opisane zostały potrzebne i planowane zmiany regulacyjne w branży farmaceutycznej. W kolejnym panelu wystąpiła Ewa Rutkowska Adwokat, Partner w Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, która omówiła temat przyszłych rowiązań w prawie badań klinicznych. Swoje wystąpienie rozpoczęła od nawiązania do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego, po czym odniosła się do zmian Prawa Farmaceutycznego, dotyczących  badań niekomercyjnych oraz prac nad polska ustawą okołoroporządzeniową. Kończąc wystąpienie odniosła się do krajowych problemów regulacyjnych.

Po tym wystąpieniu głos zabrał Marcin Tomasik,  Partner w Kancelarii Tomasik Jaworski omawiając zmiany w zakresie wystawiania recept. Ciekawym dla słuchaczy okazał się temat e-nowelizacji i e-recept oraz kar w ustawie refundacyjnej. W drugiej części wypasienia Pan Mecenas omówił rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do wystawiania recept oraz wpływ zmian na dostępność leków dla pacjentów, a także jak te zmiany wpływają na politykę marketingową firm farmaceutycznych.

Drugą część debat otworzyło wystąpienie Walerego Arnaudowa, Prawnika, Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, który skoncentrował się na zmianach prawnych odnoszących się do dystrybucji leków w Polsce. Początek panelu otworzyła analiza powołania NMVO oraz stanu wdrożenia systemu monitorowania obrotu lekami w Polsce. Analizie został poddany również mechanizm ograniczenia wywozu lekó, wraz ze skutkami dla branży.

Kolejne wystąpienie miał dr Andrzej Balicki, Senior Associate w DLA Piper, który omówił programy compliance w sektorze life science.  W ramach wystąpienia odniósł się on do najważniejszych kompetencji organów regulacyjnych, zasad konstruowania skutecznych programów compliance. Przedstawiona była także rola Prezesa UOKiK w compliance w sektorze life science. Ostatni panel zatytułowany „Kluczowe wyzwania podatkowe w branży farmaceutycznej 2015/2016” poprowadzony został przez Szymona Bernata, Tax Supervisor z KPMG. W pierwszej kolejności odniesiono się do wdrożenia przez OECD planu BEPS z perspektywy branży farmaceutycznej oraz do aspektów podatkowych.  W kolejnej fazie wystąpienia przybliżone zostały praktyczne skutki zmian w przepisach odnoszących się do podatku CIT i VAT w 2016 roku.

Na koniec dnia odbyła się debata z udziałem ekspertów: dr Andrzeja Balickiego z Kancelarii DLA Piper, Tomasza Kaczyńskiego z Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Pauliny Kieszkowskiej-Knapik oraz Ewy Rutkowskiej z Kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Moderatorem debaty była Katarzyna Gryga z TVP Info. Zaproszeni prelegenci na początek podjęli kwestię doboru bezpłatnych leków dla seniorów. Następnie skoncentrowano się na problemie niedoboru leków na polskim rynku farmaceutycznym oraz na zawężeniu kręgu osób uprawnionych do wystawiania recept w tym zakresie do lekarzy POZ. Burzliwą dyskusję wywołał temat o działaniach UOKiK w ramach branży farmaceutycznej. Na koniec debaty padło pytanie z sali o skutki wdrożenia Kodeksu Przejrzystości, które wzbudziło wiele kontrowersji wśród uczestników debaty.          

            Duża ilość pytań i trudnych kwestii, poruszanych przez uczestników w trakcie Kongresu świadczy o sporym zainteresowaniu i wielu niejasnościach, co stanowi punkt wyjścia, dla kolejnych edycji – po więcej szczegółów zapraszamy na stronę www.polfarm.biz.