Program

Szczegółowy Program

10:00 - 10:30 | WYSTĄPIENIE INAUGURACYJNE
 • Nowe wyzwania, szanse i zagrożenia dla branży farmaceutycznej
null

Irena Rej

Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza FARMACJA POLSKA
10:30 – 11:10 | Kluczowe zmiany w obszarze prawa farmaceutycznego i refundacji leków w dobie pandemii COVID-19
 • Zmiany w obszarze prawa farmaceutycznego i refundacji leków w dobie pandemii
 • Projekt ustawy o Funduszu Medycznym
 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu
null

Juliusz Krzyżanowski

Senior Associate, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.
null

Paweł Hincz

Partner, Head of Life Sciences, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.
11:10 - 11:30 | Działania UOKiK w branży farmaceutycznej
 • Kompetencje UOKiK a kompetencje organów sektorowych
 • Dotychczasowa działalność UOKiK w branży farmaceutycznej
 • Priorytety działań UOKiK w branży farmaceutycznej 2020/2021
null

dr Andrzej Balicki

Partner, DLA Piper Giziński Kycia sp.k.
null

Jolanta Dąbrowicz

Senior Associate, DLA Piper Giziński Kycia sp.k.
11:30 - 12:00 | Compliance w czasie COVID-19 w branży farmaceutycznej
 • Nowe obowiązki pracodawców w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa
 • Tworzenie i wdrażanie action plan
 • COVID-19 a odpowiedzialność członków zarządu
 • Wykazanie prawidłowości działań zarządu i ograniczenie ryzyka odpowiedzialności
null

Mateusz Dończyk

Adwokat, Wspólnik, COGENTS Skibicki Dończyk Adwokaci
null

dr Marcin Stupak

Adwokat, COGENTS Skibicki Dończyk Adwokaci
12:00 - 12:30 | Uwaga wilk czy nie wywołuj wilka z lasu? Zmiany w przepisach dotyczących suplementów diety
 • Przepisy proponowane w ostatnim czasie a przepisy wprowadzone
 • Podatek od reklamy suplementów diety – case study
 • Gdzie wypatrywać realnych zmian w otoczeniu prawnym dla suplementów diety
null

Michał Tracz

Radca Prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
12:30 - 13:00 | Obyś żył w ciekawych czasach – co COVID i 2020 zmienił na rynku obrotu hurtowego i detalicznego
 • Obrót hurtowy
  • Dostawy domowe leków do pacjentów z aptek ogólnodostępnych
  • Dostawy domowe leków szpitalnych
  • Wytyczne unijne i GIF dot. obrotu produktami leczniczymi w związku z COVID
 • Nowe technologie i informatyzacja
  • E-zdrowie, nowe technologie, e-Recepta – jakie wnioski płyną dla wszystkich uczestników obrotu lekami z losów aplikacji służącej do rezerwacji leków na receptę w aptekach stacjonarnych?
null

Michał Chodorek

Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
13:00 - 13:30 | Produkty lecznicze weterynaryjne - nowe regulacje UE
 • Dystrybucja weterynaryjnych produktów leczniczych
 • Recepta weterynaryjna
 • Ograniczenia w stosowaniu przeciwdrobnoustrojowych produktów leczniczych
 • Reklama weterynaryjnych produktów leczniczych
null

Michał Komar

Radca prawny, Senior Associate w kancelarii D.Dobkowski sp.k stowarzyszonej z KPMG w Polsce
13:30 - 14:00 | Ułatwienia i dodatkowe obowiązki – podatkowe aktualności branżowe
 • Przesunięcia wybranych terminów związane z COVID-19
 • Specyficzne zagadnienia branżowe w nowym JPK VAT
 • Tendencje w kontrolach skarbowych u podatników z branży
null

Szymon Bernat

Tax Manager w zespole Life Sciences w KPMG w Polsce
14:00 - 14:30 | Kontakt przedstawicieli firmy z HCPs w czasach COVID-19 – nowe wyzwania regulacyjne
 • Odwiedzanie HCPs
 • Spotkania promocyjne
 • Sponsorowanie konferencji naukowych
null

Marcin Tomasik

Partner, Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p.

14:30 - 15:00 | Planowane zmiany zasad odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Zmiana zasad odpowiedzialności,
 • Reguły ochrony sygnalistów,
 • Sposoby ograniczenia ryzyka odpowiedzialności
null

Filip Gołba

Associate, Kancelaria Tomasik Jaworski sp. p.
15:30 | Zakończenie konferencji