Szczegółowy Program

09:30 – 10:00 | Rejestracja uczestników
10:00 – 10:30 | WYSTĄPIENIE INAUGURACYJNE

Rok 2018 w branży farmaceutycznej – nowe wyzwania, szanse i zagrożenia

null

Irena Rej

Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”
10:30 – 11:00 | Dystrybucja leków 2018 – co nas czeka?
 • ZSMOPL – początek?
 • Pakiet transportowy – monitorowanie przewozu leków
 • Inspekcje GIF – ciąg dalszy
null

Walery Arnaudow

Associate, Life Sciences Practice, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
11:00 – 11:30 | Przeciwdziałanie produktom sfałszowanym
 • Produkty lecznicze
  • Dyrektywa antyfałszywkowa
  • KOWAL
  • Obowiązki poszczególnych uczestników łańcucha dystrybucji
  • Wyzwania dotyczące wdrożenia systemu weryfikacji autentyczności leków w Polsce
 • Wyroby medyczne i IVD
  • Nowe rozporządzenia UE
  • System UDI
  • Obowiązki poszczególnych uczestników łańcucha dystrybucji
 • Możliwe działania prawne ze strony producentów
null

Bartłomiej Sasin

Associate w Kancelarii Tomasik Jaworski sp. p.
11:30 – 12:00 | Obowiązek dostaw w praktyce dostawców oraz w świetle interpretacji organów nadzoru
 • Mechanizmy zapewnienia ciągłości dostaw stosowane przez dostawców
 • Stanowisko organów nadzoru oraz specyfika postępowań kontrolnych w tym zakresie
 • Najnowsze orzecznictwo sądów w sprawie obowiązku dostaw
null

Magdalena Bąkowska

Senior associate, Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
12:00 – 12:30 | Aktualne trendy w obrocie produktami leczniczymi
 • Podmiot odpowiedzialny jako uczestnik obrotu produktem leczniczym – prawna dopuszczalność i problemy praktyczne
 • Operator logistyczny w łańcuchu dystrybucyjnym – przepisy prawa a rzeczywistość rynkowa
 • Dylematy hurtowni farmaceutycznych – case studies
null

Juliusz Krzyżanowski

Senior Associate, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.
null

Paweł Hincz

Partner, Head of Life Sciences, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.
12:30 – 12:45 | Przerwa
12:45 – 13:15 | Ustawa o jawności i inne aktualności z dziedziny compliance
 • Praktyczne konsekwencje – jakie i dla kogo?
 • Jak się przygotować?
 • Inne aktualności z dziedziny compliance
null

Natalia Łojko

Senior Associate, Radca prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
13:15 – 13:45 | RODO – największe wyzwania dla branży farmaceutycznej
 • Specyficzne rozwiązania organizacyjne w branży farmaceutycznej
 • Specyficzne procesy biznesowe w branży farmaceutycznej
 • Konflikt regulacji w branży farmaceutycznej
null

Michał Chodorek

Senior Associate, Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
13:45 – 14:15 | Wyzwania podatkowe branży farmaceutycznej w roku 2018
 • Nowe przepisy w CIT – pierwsze wnioski praktyczne
 • Zmiany w PIT i ZUS – konsekwencje dla pracodawców i pracowników
 • Stawka VAT na suplementy diety
null

Szymon Bernat

Tax Manager w zespole Life Sciences w KPMG w Polsce
14:15 – 14:45 | Przerwa
14:45 – 15:15 | Konsekwencje naruszania prawa przy prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej i apteki w świetle prawa farmaceutycznego
 • Dwa rodzaje obrotu produktami leczniczymi: obrót hurtowy oraz obrót detaliczny,
 • Naruszenie zasad dystrybucji produktów leczniczych
 • Zakaz jednoczesnego prowadzenia hurtowni farmaceutycznych oraz aptek ogólnodostępnych
null

Noemi Chudzik

LL.M., Radca Prawny, Partner, Kancelaria Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni
15:15 – 15:45 | Naruszenie prawa do znaku towarowego jako podstawa sprzeciwu wobec importu równoległego
 • Podstawy sprzeciwu do dalszego obrotu towarami w ramach importu równoległego (wyjątek od zasady wyczerpania prawa)
 • Prawnie uzasadnione powody sprzeciwu w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)
 • Jak uzyskać tymczasowy zakaz importu równoległego w razie bezskutecznego sprzeciwu?
null

Justyna Wilczyńska-Baraniak

Counsel, DLA Piper Wiater sp.k.
15:45 – 16:15 | Co przyniosą planowane zmiany przepisów na rynku szczepionek?
 • Nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?
 • Narodowy Program Szczepień Ochronnych
 • Nowość: świadczenie kompensacyjne dla opiekunów małoletnich pacjentów wypłacane ze składek dostawców szczepionek 
null

Barbara Trabszys

Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
16:15 | ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI