pdf-icon2

PROGRAM KONGRESU:

 

  09:30 – 10:00  |  Rejestracja uczestników
   10:00 – 10:30  |  WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE
Rok 2017 w branży farmaceutycznej – wpływ ostatnich zmian w prawie farmaceutycznym na funkcjonowanie branży farmaceutycznej.
Irena Rej Prezes Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”
   10:30 – 11:10  |  Nowelizacje ustawy refundacyjnej – gdzie jesteśmy?
 • Podstawowe zmiany zapowiadane przez Ministra Zdrowia
 • Praktyczne znaczenie zmian – jak się do nich przygotować?
Natalia Łojko Senior associate, Radca prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
   11:10 – 11:50  |  Regulacje rynku aptek – problemy występujące w codziennej praktyce prowadzenia aptek
 • Zakaz reklamy aptek
 • Sprzedaż wysyłkowa – zapewnienie spełnienia wymagań z Rozporządzenia MZ.
 • Udział Okręgowej Rady Aptekarskiej w postępowaniu o wydanie zezwolenia
 • Jaki asortyment może być oferowany w aptece?
 • Jaki wpływ na posiadane zezwolenie ma łączenie, podział oraz przekształcanie spółek
Magdalena Bąkowska Senior associate, Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
  11:50 – 12:30 | Najnowsza praktyka GIF w zakresie oceny zlecania przez hurtownie farmaceutyczne czynności z zakresu obrotu hurtowego innym hurtowniom
 • Jakie czynności z zakresu obrotu hurtowego mogą być zlecane innej hurtowni farmaceutycznej
 • Jakie argumenty przedstawia GIF
 • Co naprawdę stanowi problem według GIF
 • Na co zwrócić uwagę przy zlecaniu czynności z zakresu obrotu hurtowego
 • Co dalej?
Michał Chodorek Senior associate, Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
   12:30 – 12:45  |  Przerwa
   12:45 – 13:25 | Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
 • Na jakim etapie jesteśmy?
 • Jakie zagrożenia dla przedsiębiorców wiążą się z wdrożeniem ZSMOPL?
 • Czy wdrożenie ZSMOPL było konieczne?
 • Zasada „cel uświęca środki” a wdrożenie ZSMOPL
Walery Arnaudow Associate, Life Sciences Practice, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
  13:25 – 14:05  |  Reklama leków i suplementów diety teraz i w przyszłości
 • Nowelizacja prawa farmaceutycznego
 • Zmiany w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia
 • Suplementy diety a UOKiK
 • Sprzedaż leków i suplementów diety w kontekście zmian prawnych
Juliusz Krzyżanowski Adwokat, WKB Wierciński Kwieciński Baehr
 
   14:05 – 14:35  |  Reklamy leków i innych produktów zdrowotnych, kampanie informacyjne – aktualne tendencje
 • Aktualne procesy legislacyjne w zakresie reklamy
 • Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety a projektowane zmiany
 • Kampanie informacyjno-edukacyjne – podejście polskich organów i sądów a aktualne tendencje międzynarodowe
Andrzej Balicki Counsel, DLA Piper Wiater sp.k.
   14:35 – 14:50  |  Przerwa
   14:50 – 15:20  |  Apteki internetowe
 • Wymagania nałożone na apteki prowadzące sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych
 • Możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży wysyłkowej produktu leczniczego,
 • Problematyka zwrotów zakupionych produktów
Noemi Chudzik LL.M., Radca Prawny, Partner, Kancelaria Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni
   15:20 – 16:00 | „Apteka dla aptekarza” – zmiany i skutki dla rynku aptecznego w Polsce
 • Kluczowe ograniczenia
 • Przepisy przejściowe
 • Problemy w praktyce
 • Zgodność z Konstytucją RP
 • Skutki dla rynku, pacjentów, przedsiębiorców, farmaceutów oraz Skarbu Państwa
Bartłomiej Sasin Associate, Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p.
    16:00 – 16:30 | Reformy prawa podatkowego istotne dla branży farmaceutycznej
 • Mechanizm podzielonej płatności
 • Reforma dokumentacji cen transferowych – ostatnie miesiące na przygotowanie
 • Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania
Szymon Bernat Tax Manager w zespole Life Sciences, KPMG w Polsce
   16:30 | Zakończenie Konferencji
  * Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych ** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego