Program

Szczegółowy Program

09:00 - 10:00 | Rejestracja uczestników
10:00 - 10:30 | WYSTĄPIENIE INAUGURACYJNE
 • Rok 2020: Sektor farmaceutyczny w obliczu zmian
null

Irena Rej

Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza FARMACJA POLSKA
10:30 – 11:10 | Transakcje M&A w sektorze farmaceutycznym
 • Etapy i wybór struktury transakcji
 • Działania przedtransakcyjne
 • Due diligence
 • Negocjacje i przygotowanie dokumentów transakcyjnych
 • Signing
 • Closing
 • Działania potransakcyjne (post-closing)
null

Juliusz Krzyżanowski

Senior Associate, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.
null

Paweł Hincz

Partner, Head of Life Sciences, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.
11:10 - 11:40 | Reklama produktów zdrowotnych – projektowane wymogi dot. wyrobów medycznych i suplementów diety na tle obecnych regulacji lekowych
 • Reklama do publicznej wiadomości a reklama do profesjonalistów
 • Definicja reklamy, wymagane elementy reklamy i inne obowiązki
 • Reklama w Internecie i mediach społecznościowych
 • Kompetencje organów sektorowych vs. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Sankcje za niedozwoloną reklamę wyrobów medycznych na tle innych produktów
null

dr Andrzej Balicki

Partner, DLA Piper Giziński Kycia sp.k.
11:40 - 12:10 | Reklama aptek. Czy rzeczywiście wszystko jest zabronione?
 • Reklama aptek – wątpliwości konstytucyjne oraz propozycje zmian
 • Praktyczne implikacje przepisów unijnych w zakresie reklamy aptek
 • Internet jako obszar o największym potencjale rozwoju
 • Vending machines a prawo farmaceutyczne
 • Ekrany LCD i LED wewnątrz oraz w witrynach apteki a zakaz reklamy
 • Polityka działań marketingowych jako element systemu compliance apteki
null

Mateusz Dończyk

Adwokat, Wspólnik, COGENTS Skibicki Dończyk Adwokaci
null

dr Marcin Stupak

Adwokat, COGENTS Skibicki Dończyk Adwokaci
12:10 - 12:50 | Rok 2020 w dystrybucji leków – praktyczne doświadczenia w realizacji nowych obowiązków
 • Serializacja leków, KOWAL/NMVO
  • Nowelizacja Prawa farmaceutycznego implementująca FMD – konsekwencje dla rynku i modeli dystrybucyjnych
  • Praktyczne problemy z realizacją nowych obowiązków
 • ZSMOPL
  • ZSMOPL a różnorodność modeli dystrybucyjnych
  • ZSMOPL a sprawozdawczość podatkowa
 • Najnowsze doświadczenia z inspekcji doraźnych w hurtowniach związanych z brakami produktów
null

Michał Chodorek

Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
12:50 - 13:00 | Przerwa kawowa
13:00 - 13:30 | Wpływ ustawy o zawodzie farmaceuty na rynek apteczny w Polsce
 • Wpływ ustawy o zawodzie farmaceuty na rynek apteczny w Polsce
null

Bartłomiej Sasin

Adwokat, Kancelaria Tomasik Jaworski sp. p.
13:30 - 14:00 | Instrumenty wsparcia innowacyjności przedsiębiorców na rynku farmaceutycznym w Polsce
 • Instrumenty wsparcia innowacyjności przedsiębiorców na rynku farmaceutycznym w Polsce

Antonina Dylak

Aplikant adwokacki, Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p.
14:00 - 14:30 | Nowe regulacje prawne związane z rynkiem wyrobów medycznych
 • Reforma rynku wyrobów medycznych przewidziana w MDR – najważniejsze zmiany praktyczne
 • Nowe obowiązki dla importerów i dystrybutorów wynikające z MDR
 • Kluczowe nowości proponowane w projekcie ustawy o wyrobach medycznych
null

Jakub Misiak

Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
14:30 - 15:00 | MDR / IVDR – przygotowania czas skończyć (zacząć?)
 • Ile czasu zostało na dostosowania się do regulacji MDR / IVDR?
 • Nowe zasady rejestracji wyrobów medycznych
 • OBL i OEM a MDR – w czym tkwi problem?
null

Michał Komar

Radca prawny, Associate w kancelarii D.Dobkowski sp.k stowarzyszonej z KPMG w Polsce
15:00 - 15:30 | Wyzwania podatkowe na rok 2020
 • Nowe regulacje w zakresie cen transferowych
 • Podatek u źródła – wejście w życie nowych regulacji
 • Sankcje za przelewy na niezarejestrowane rachunki bankowe
 • Precedensowy wyrok w sprawie opodatkowania kongresów medycznych
null

Szymon Bernat

Tax Manager w zespole Life Sciences w KPMG w Polsce
15:30 - 16:30 | Lunch / Zakończenie konferencji