Program

Szczegółowy Program

09:30 – 10:00 | Rejestracja uczestników
10:00 – 10:20 | WYSTĄPIENIE INAUGURACYJNE
 • Rok 2019: Sektor farmaceutyczny w  obliczu zmian
null

Irena Rej

Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza FARMACJA POLSKA
10:20 – 11:00 | „Dyrektywa antyfałszywkowa” na ostatniej prostej
 • Nowelizacja PF
 • Problemy praktyczne
null

Juliusz Krzyżanowski

Senior Associate, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.
null

Paweł Hincz

Partner, Head of Life Sciences, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.
11:00 – 11:40 | Szpital, lekarz, farmaceuta, pacjent – więzi prawne i praktyczne
 • Kto decyduje o terapii
  • Szpital
  • Lekarz
  • Farmaceuta
  • Pacjent
  • Terapia biologiczna
null

Paulina Kieszkowska-Knapik

Adwokat, Wspólnik w KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
11:40 – 12:25 | Regulacje dotyczące badań klinicznych – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy
 • Rozporządzenie (UE) nr 536/2014 – kiedy rozpocznie się jego stosowanie
 • Stan prac nad tzw. polską ustawą okołorozporządzeniową
 • Nowe Rozporządzenie MZ dot. dokumentów przedkładanych w związku z badaniem klinicznym
 • Scientific advice
 • Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych
null

Ewa Rutkowska

Adwokat, Wspólnik w KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
11:50 – 12:25 | Suplementy diety – reklama i planowane regulacje
 • Planowane zmiany w zakresie reklamy – możliwość wprowadzenia szczegółowych regulacji stawowych
 • Reklama w Internecie
 • Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety – praktyka i przyszłość
null

Noemi Chudzik

LL.M., Radca Prawny, Partner, Kancelaria Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni
12:25 – 12:45 | Reklama produktów medycznych w Internecie
 • Reklama na portalach społecznościowych
 • Reklama internetowa kierowana do specjalistów
 • Reklama prowadzona przez influencerów
null

dr Andrzej Balicki

Partner, DLA Piper
12:45 – 13:00 | Przerwa
13:00 – 13:40 | Kwestie podatkowe w sektorze farmaceutycznym
 • Payback i instrumenty dzielenia ryzyka – aspekty podatkowe rozliczeń
 • Najważniejsze zmiany w przepisach podatkowych na rok 2019
 • Kluczowe trendy w kontrolach podatkowych
null

Szymon Bernat

Tax Manager w zespole Life Sciences w KPMG w Polsce
13:40 – 14:20 | Nowe przepisy UE regulujące obrót wyrobami medycznymi
 • System niepowtarzalnych kodów identyfikacyjnych (UDI)
 • Europejska baza danych Eudamed
 • Zmiany w ocenie klinicznej wyrobów medycznych
 • Nowe zasady sprawowania nadzoru nad wyrobami medycznymi po wprowadzeniu do obrotu
 • Zmiany zasad współpracy z jednostkami notyfikowanymi
null

Michał Komar

Radca prawny, Associate w kancelarii D.Dobkowski sp.k stowarzyszonej z KPMG w Polsce
14:20 – 15:00 | Elektronizacja procesów związanych z obrotem produktami leczniczymi
 • Elektronizacja procesów związanych z obrotem produktami leczniczymi
null

Mateusz Dończyk

Adwokat, Wspólnik, COGENTS Plocke Skibicki Dończyk
null

Oskar Skibicki

Adwokat, Wspólnik, COGENTS Plocke Skibicki Dończyk
15:00 – 15:40 | Jak przygotować się do wymagań projektowanej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Wymogi projektowanej ustawy
 • System zarządzania ryzykiem w branży farmaceutycznej (compliance)
 • Tworzenie procedur, dokumentów, obowiązków pracowniczych
null

Bartłomiej Sasin

Adwokat, Kancelaria Tomasik Jaworski sp. p.
15:40 - 16:40 | LUNCH / ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI