Program

Szczegółowy Program

09:30 – 10:00 | Rejestracja uczestników
10:00 – 10:40 | Najważniejsze zmiany w regulacjach dotyczących rynku farmaceutycznego w ostatnim czasie
 • Polityka lekowa państwa,
 • Nowelizacje prawa farmaceutycznego – co za nami, co przed nami i czy Minister Sprawiedliwości zlikwiduje odwrócony łańcuch
null

Juliusz Krzyżanowski

Senior Associate, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.
null

Paweł Hincz

Partner, Head of Life Sciences, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.
10:40 – 11:15 | Co nowego w dostępie do leczenia?
 • Aktualności refundacyjne
 • Aktualności dot. praw pacjenta
null

Natalia Łojko

Senior Associate, Radca prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
11:15 – 11:50 | Kluczowe problemy na rynku hurtowni i aptek
 • Jak zakończył się spór prawny o interpretację przepisów o 1% aptek w województwie
 • Modele dostaw stosowane przez przedsiębiorców a inspekcje w hurtowniach farmaceutycznych
null

Magdalena Bąkowska

Senior associate, Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
11:50 – 12:15 | Zmiany w zakresie umbrella branding
 • Nowe wytyczne Prezesa URPL w zakresie nazw parasolowych
 • Umbrella branding – leki, wyroby medyczne, suplementy diety, kosmetyki
 • Prezentacja i reklama różnych kategorii produktów pod wspólną marką parasolową
null

dr Daria Wierzbińska

Radca Prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
12:15 – 12:30 | Przerwa
12:30 – 12:50 | Aktualne tendencje w zakresie reklamy leków i innych produktów zdrowotnych
 • Działania organów i planowane zmiany legislacyjne w odniesieniu do reklamy
 • Reklama produktów Rx i OTC prowadzona w internecie
 • Aktualne orzecznictwo dot. reklamy leków i innych produktów zdrowotnych
null

dr Andrzej Balicki

Partner, DLA Piper Wiater Sp. k.

 

12:50 – 13:25 | Wycofanie produktów leczniczych z obrotu – jakie prawa ma pacjent?
 • Tryb wycofania produktów leczniczych z obrotu z poziomu pacjenta
 • Możliwość zwrotu leku przez pacjenta / wymiana leku
 • Wycofanie z obrotu leków Rx i refundowanych
null

Michał Komar

Radca prawny, Associate w kancelarii D.Dobkowski sp.k stowarzyszonej z KPMG w Polsce
13:25 – 14:00 | Nowe wyzwania z zakresu compliance: projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Dotychczasowe zasady odpowiedzialność spółki na podstawie UOPZ vs przepisy w innych jurysdykcjach
 • Zakres projektowanych regulacji
 • Skutki dla biznesu i wymagane zmiany w obszarze wewnętrznych SOPs
null

Marcin Tomasik

Partner, Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p.ka
14:00 – 14:30 | Przerwa
14:30 – 15:05 | Zmiany otoczenia podatkowego istotnego dla branży farmaceutycznej
 • Zmiany interpretacji władz skarbowych w zakresie działań marketingowych
 • Perspektywa praktyczna split payment
 • Kluczowe dla branży projekty zmian podatkowych
null

Szymon Bernat

Tax Manager w zespole Life Sciences w KPMG w Polsce
13:25 – 14:00 | Reklama kierowana do profesjonalistów medycznych – aktualne trendy
 • Aktualne orzecznictwo GIF dot. reklamy leków
 • Kodeksy branżowe w relacjach firma – HCP / HCO
 • Podstawowe instrumenty zapewniające zgodność z prawem
null

Bartłomiej Sasin

Associate w Kancelarii Tomasik Jaworski sp. p.
15:40 – 16:15 | Planowane zmiany w zakresie prowadzenia badań klinicznych – zmiany prawa farmaceutycznego
 • Zakres planowanych zmian
 • Wpływ zamian na prowadzone badania
 • Kiedy zmiany wejdą w życie
null

Mateusz Chudzik

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Chudzik i Wspólnicy Radcowie Prawni
16:15 | ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI