Zarys Programu

09:00 - 10:00 | Rejestracja uczestników
10:00 - 10:20 | WYSTĄPIENIE INAUGURACYJNE
 • Rok 2020: Sektor farmaceutyczny w obliczu zmian
null

Irena Rej

Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza FARMACJA POLSKA
10:20 - 10:50 | Informacja medyczna a reklama – powracający problem
 • Informacja a reklama – jak wyznaczyć granicę?
 • W jaki sposób można informować o lekach Rx?
 • Materiały edukacyjne dla pacjentów lub lekarzy – jak je przygotowywać?
 • Czy można informować off-label?
 • Informacje prasowe – czy i jak je przekazywać?
 • Informacje o wynikach najnowszych badań, których nie ma w ChP
null

dr Daria Wierzbińska

Radca Prawny, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
10:50 - 11:20 | Rola i znaczenie apteki jako placówki ochrony zdrowia w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
 • Opieka farmaceutyczna w świetle projektu ustawy o zawodzie farmaceuty
 • Telemedycyna i e-recepta a sprzedaż wysyłkowa leków Rx
 • Orzecznictwo sądowe ws. obowiązku zwrotu NFZ refundacji ceny leku
 • Refundacja a odwrócony łańcuch dystrybucji
null

Maciej Konarowski

Adwokat, KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński
11:20 - 11:50 | Struktury dystrybucji leków z perspektywy prawnej i podatkowej
 • Dopuszczalne i najbardziej efektywne struktury dystrybucyjne
 • Dystrybucja bezpośrednia a pośrednicy
 • Prowizje, premie, rabaty, usługi w łańcuchu dystrybucji leków
 • Dostawy do szpitali, specyfika produktów refundowanych, RSS
null

dr Andrzej Balicki

Partner, DLA Piper Giziński Kycia sp.k.
null

Krzysztof Dyba

Counsel, DLA Piper Giziński Kycia sp.k.
11:50 – 12:20 | Fuzje i przejęcia w sektorze ochrony zdrowia w ujęciu globalnym i lokalnym
 • Wpływ globalnych transakcji na działalność spółek w Polsce
 • Najważniejsze elementy transakcji – na co szczególnie zwrócić uwagę
 • Pułapki regulacyjne
 • Case study
null

Juliusz Krzyżanowski

Senior Associate, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.
null

Paweł Hincz

Partner, Head of Life Sciences, Baker & McKenzie Krzyzowski i Wspolnicy sp.k.
12:20 - 12:50 | Whistleblowing w farmacji
 • Wymóg prawny czy wymóg praktyki rynkowej?
 • Komunikacja sygnalisty z firmą – problemy praktyczne (proces zgłaszania/anonimowość/informacja zwrotna dla sygnalisty).
 • Najczęściej zgłaszane przypadki naruszeń (korupcja, oszustwo, działalność konkurencyjna, naruszenie praw pracowniczych) – jak z nimi postępować?
 • Efektywne prowadzenie postępowań wyjaśniających
null

Mateusz Dończyk

Adwokat, Wspólnik, COGENTS Plocke Skibicki Dończyk
12:50 - 13:00 | Przerwa kawowa
13:00 - 13:30 | „Powrót do przestępstwa” – o zmianach Prawa farmaceutycznego według Ministra Sprawiedliwości
 • Zmiany zasad odpowiedzialności za naruszenia przepisów Prawa farmaceutycznego
 • Asysta Policji przy kontrolach / inspekcjach
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów Prawa farmaceutycznego a odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych
 • System zarządzania „criminal compliance”
 • Projektowane regulacje w zakresie ochrony „sygnalistów”
null

Michał Komar

Radca prawny, Associate w kancelarii D.Dobkowski sp.k stowarzyszonej z KPMG w Polsce
13:30 - 14:00 | Reformy podatkowe – aspekty praktyczne dla branży farmaceutycznej
 • Dystrybucja zysków – praktyczne funkcjonowanie nowych przepisów o podatku u źródła
 • Zmiany przepisów VAT – biała lista podatników, perspektywa zmiany stawek VAT na niektóre produkty
 • Rozliczenia w grupie – nowe regulacje w zakresie cen transferowych
null

Szymon Bernat

Tax Manager w zespole Life Sciences w KPMG w Polsce
14:00 - 14:30 | Znaczenie aktywnego udziału branży farmaceutycznej w procesie legislacyjnym
 • Schemat prac legislacyjnych
 • Sposoby udziału w procesie legislacyjnym
 • Case study
 • Rekomendacje
null

Bartłomiej Sasin

Adwokat, Kancelaria Tomasik Jaworski sp. p.
14:30 - 15:15 | Lunch
15:15 - 15:45 | Compliance w branży regulowanej: najczęstsze błędy popełniane przez polskich przedsiębiorców (case study)
 • Ochrona konkurencji: Ustalanie cen suplementów diety – skuteczność metody obrony „rogue rep” oraz rola świadomości prawnej pracowników aptek.
 • Prawo farmaceutyczne: „Lunch-n-Learns” – czy można ustalić granice gościnności firm farmaceutycznych.
 • HR Compliance: „Dyrektor chodził w slipach w obecności powódki” – deficyty HR Compliance oraz rola skutecznego postępowania wewnętrznego.
 • Reputation Risk & Crisis Management: Konferencja Ministerstwa Zdrowia w hotelu należącym do firmy farmaceutycznej – jak minimalizować ryzyko reputacyjne.
null

dr Marcin Stupak

Adwokat, COGENTS Plocke Skibicki Dończyk
15:45 - 16:15 | Problematyka zamiennictwa leków biologicznych i biopodobnych w świetle aktualnego orzecznictwa
 • Istota problemu zamiennictwa leków biologicznych i biopodobnych.
 • Argumenty „za” i „przeciw” dopuszczalności zamiennictwa.
 • Aktualne stanowisko sądów administracyjnych.
 • Skutki dla praktyki funkcjonowania branży.

Antonina Dylak

Aplikant Adwokacki, Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p.
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI