Program Kongresu

PROGRAM

 

 

 

    08:00 – 09:00  |  Rejestracja uczestników
    09:00 – 09:15  | Oficjalne otwarcie Kongresu
    09:15 – 10:30  | DEBATA: Wpływ ostatnich zmian w prawie farmaceutycznym na funkcjonowanie branży farmaceutycznej i dostępność leków dla pacjenta
 • Projekt Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) – skuteczne narzędzie w walce z nielegalnym wywozem leków?
 • Fałszowanie i bezpieczeństwo produktów medycznych: leków, wyrobów medycznych
 • i suplementów diety.
 • Implikacje dla sektora wynikające z publikacji obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. z 2016 r. poz. 68).
  • Darmowe leki dla seniorów
  • Refundacja 30% lub 50%
 • Projekt ujednolicenia cen leków na terenie UE – polityka rządu vs sektor farmaceutyczny.
 • Leki biologiczne i biopodobne
  • Koniec ochrony patentowej – czas na biosymilary?
  • Lepiej czy taniej? – stanowisko NFZ
Moderator: Stefan Bogusławski – Partner Zarządzający, Sequence
 

W debacie wezmą udział (alfabetycznie):
dr Andrzej Balicki – Counsel, DLA Piper; Piotr Błaszczyk – Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego; Michał Czarnuch – Adwokat, Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka; Paweł Hincz – Radca Prawny Partner, WKB Wierciński Kwieciński Baehr; Dorota Hryniewiecka-Firlej – Prezes Zarządu, INFARMA;  Irena Rej – Prezes Zarządu, Izba Gospodarcza FARMACJA POLSKA; Andrzej Stachnik – Prezes Zarządu, Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych; Bartłomiej Sasin – Prawnik, Associate, Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p;
    10:30 – 10:45  | Przerwa kawowa
    10:45 – 11:30  | Zmiany otoczenia prawnego dystrybucji leków w Polsce
 • Nowa Dobra Praktyka Dystrybucyjna – jak przygotować się do kontroli GIF
 • Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi – zasadność i potencjalne skutki
 • Struktury dystrybucji w Polsce – jak wybrać optymalny model
Walery Arnaudow
Associate, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
    11:30 – 12:30 | Kontrole w firmie farmaceutycznej
 • Ogólna charakterystyka kontroli przedsiębiorców prowadzonych przez administrację państwową, nowe trendy
 • Specyfika branży farmaceutycznej:
  • Kontrole GIF, GIS (PIBŻ)
  • Kontrole UOKiK
  • Kontrole GIODO
 • Kontrole skarbowe – nowy trend w kontrolach skarbowych – kluczowe obszary badania oraz pierwsze efekty – główne tematy, na których koncentrują się kontrolujący
 • Do’s & Don’ts – czyli jak skutecznie zarządzić kontrolą w firmie
michalski Bartosz Michalski
Managing Associate, Deloitte Legal
nowak Robert Nowak
Partner, Deloitte Tax
    12:30 – 13:00  | Aktualne tendencje w zakresie reklamy leków i innych produktów zdrowotnych
 • Działania organów i planowane zmiany legislacyjne w odniesieniu do reklamy
 • Aktywność organizacji branżowych w zakresie kodyfikacji zasad reklamy
 • Aktualne orzecznictwo dot. reklamy leków i innych produktów zdrowotnych
balicki dr Andrzej Balicki
Counsel, DLA Piper
13:00 – 14:00 | LUNCH
    14:00 – 14:45  | Zmiany w przepisach i praktyce podatkowej istotne dla przemysłu farmaceutycznego
 • Wzmożona aktywność kontrolna władz skarbowych
 • Zmiany w wymaganiach w zakresie cen transferowych
 • Wpływ BEPS na politykę podatkową firmy farmaceutycznej
Szymon Bernat Szymon Bernat
Tax Supervisor, KPMG Tax M. Michna Sp.k.
    14:45 – 15:15  | Nowelizacja ustawy o refundacji – co przyniesie zmiana?
 • Ogólne omówienie najważniejszych zmian zaproponowanych w projekcie nowelizacji;
 • Przedstawienie zmian w odniesieniu do poszczególnych grup interesariuszy (pacjenci, lekarze, wytwórcy, hurtownie farmaceutyczne);
 • Wskazanie propozycji rozwiązań problemów wyłaniających się z nowych przepisów;
 • Omówienie propozycji uwag, które powinny zostać zgłoszone w ramach konsultacji publicznych
hincz Paweł Hincz
Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński Kwieciński Baehr
Krzyżanowski Juliusz Krzyżanowski
Adwokat, WKB Wierciński Kwieciński Baehr
    15:15 – 15:45  | Kształt rynku aptecznego w Polsce
 • Projektowane zmiany,
 • Postulaty ograniczeń własnościowych, ilościowych i terytorialnych
Bartłomiej Sasin
Prawnik, Associate, Kancelaria Tomasik Jaworski Sp.p.
             15:45           | Zakończenie Kongresu

 

*     W trakcie potwierdzenia

**   Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

*** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego